NVDB på webb
Version:1.0.7.27

Logga in

Jag är inte avtalad leverantör till NVDB

Välj "Fortsätt" för att komma till kartan och rapportera fel

Om inloggning

Vem som helst kan rapportera felaktigheter i kartan. För att göra det behöver du inte logga in.

För att NVDB ska få dataleveranser har Trafikverket avtal med bland andra kommuner och skogsnäringen. Dessa ska logga in för att kunna leverera data. Om du är dataleverantör men saknar inloggningsuppgifter ska du kontakta indatastod@trafikverket.se.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921