NVDB på webb
Version:1.0.6.5

Välkommen till NVDB på webb

Det här kan du göra

  • Här kan du betrakta NVDB - Sveriges vägnät på en karta.
  • Du kan välja att titta på flera egenskaper på vägnätet till exempel vilken hastighetsgräns som gäller för en viss sträcka eller om det är en grusväg.
  • Dessutom kan du rapportera felaktigheter i det som visas på kartan i förhållande till vad som gäller i verkligheten.
  • Om du är leverantör till NVDB-verksamheten kan du också rapportera förändringar.

Information

Information från förvaltningen
Nu finns Vägtrumma och Inventerad sträcka vägtrumma tillgängliga i NVDB på webb. Observera: att färgvisning för trumma just nu är felaktig eftersom okänt status/tillstånd för trumma visas med samma färg (röd) som trummor som klassat med omedelbart behov. Detta kommer att åtgärdas så snart möjligt.
Uppgiften uppdaterad
2017-06-22
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921