NVDB på webb
Version:1.0.5.0

Välkommen till NVDB på webb

Det här kan du göra

  • Här kan du betrakta NVDB - Sveriges vägnät på en karta.
  • Du kan välja att titta på flera egenskaper på vägnätet till exempel vilken hastighetsgräns som gäller för en viss sträcka eller om det är en grusväg.
  • Dessutom kan du rapportera felaktigheter i det som visas på kartan i förhållande till vad som gäller i verkligheten.
  • Om du är leverantör till NVDB-verksamheten kan du också rapportera förändringar.

Information

Information från förvaltningen
OBS! En ny version av NVDB på webb kommer att driftsättas 2016-12-14 med start ca 9.15 Under en kortare tid kommer systemet inte att vara åtkomligt!
Uppgiften uppdaterad
2016-12-06
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921