NVDB på webb
Version:1.0.7.15

Välkommen till NVDB på webb

Det här kan du göra

  • Se alla Sveriges vägar i en karta
  • Titta på olika typer av information som är kopplad till vägen, till exempel vilken hastighetsgräns som gäller för en viss väg eller vilken typ av beläggning vägen har.
  • Rapportera felaktigheter i kartan

Information

Information från förvaltningen
Under november månad kommer vi inte visa GCM-vägtyp i NVDB på webb på grund av omladdning av dataprodukten. Bakgrundskartan är bytt till Lantmäteriets topowebbkarta nedtonad, se realese notes.
Uppgiften uppdaterad
2021-11-08
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921