NVDB på webb
Version:1.0.6.12

Välkommen till NVDB på webb

Det här kan du göra

  • Här kan du betrakta NVDB - Sveriges vägnät på en karta.
  • Du kan välja att titta på flera egenskaper på vägnätet till exempel vilken hastighetsgräns som gäller för en viss sträcka eller om det är en grusväg.
  • Dessutom kan du rapportera felaktigheter i det som visas på kartan i förhållande till vad som gäller i verkligheten.
  • Om du är leverantör till NVDB-verksamheten kan du också rapportera förändringar.

Information

Information från förvaltningen
Problemet att Handledningen ej uppdateras beror på någon form av cachning i Internet explorer. ÅTGÄRD: - Gå in i Verktyg - Internetalternativ - Allmänt-fliken - Knappen ”Ta bort…" - Checka boxen för Temporära Internetfiler och webbplatsfiler - Klicka ”Ta bort” Version 1.4 av handledningen ska nu visas.
Uppgiften uppdaterad
2017-12-18
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921