NVDB på webb
Version:1.0.7.27

Välkommen till NVDB på webb

Det här kan du göra

  • Se alla Sveriges vägar i en karta
  • Titta på olika typer av information som är kopplad till vägen, till exempel vilken hastighetsgräns som gäller för en viss väg eller vilken typ av beläggning vägen har.
  • Rapportera felaktigheter i kartan

Information

Information från förvaltningen
NVDB på webb ersätts av NVDB på karta och NVDB dataleverans under vecka 14. Läs mer under Nyheter på www.nvdb.se
Uppgiften uppdaterad
2024-02-02
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921