NVDB på webb
Version:1.0.7.27

Välkommen till NVDB på webb

Det här kan du göra

  • Se alla Sveriges vägar i en karta
  • Titta på olika typer av information som är kopplad till vägen, till exempel vilken hastighetsgräns som gäller för en viss väg eller vilken typ av beläggning vägen har.
  • Rapportera felaktigheter i kartan

Information

Information från förvaltningen
NYHET! NVDB på webb har ersatts av NVDB på karta och NVDB dataleverans som ni hittar på www.nvdb.se. Rapporteringsmöjligheterna i NVDB på webb stängdes ner den 10 april. Läs mer under Nyheter på www.nvdb.se.
Uppgiften uppdaterad
2024-04-11
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921