Handledning NVDB på webb för externa användare             

 

 

Denna manual är senast uppdaterad: 2022-01-20

 


 

 

 

Innehåll

1        Syfte. 3

2        Omfattning. 3

3        Hantering av personuppgifter i NVDB på webb och Trafikverket 3

4        Att komma igång. 3

5        Se Sveriges vägar på karta. 5

6        Verktyg och övriga hjälpfunktioner. 5

6.1      Verktygslisten. 5

6.1.1        Zoomning. 6

6.1.2        Panorering. 6

6.1.3        Spara inzoomat läge som startläge. 6

6.1.4        Mät i kartan. 6

6.1.5        Välj bakgrundskarta. 7

6.1.6        Visa vägnummer 9

6.1.7        Skriv ut 9

6.1.8        Maximera/Minimera kartfönstret 10

6.2      Sök. 10

6.3      Välj vad du vill se i kartan. 10

6.3.1        Visa info om objekt 12

6.4      Visa och dra ihop boxar 13

7        Rapportera. 14

7.1      Skapa ett ärende. 14

7.1.1        Spara och skicka in ärende. 15

7.1.2        När ärende avslutas skickas mejl enligt nedan från Trafikverket 16

8        Ändringslogg. 17

 

 

 

 


 

1       Syfte

Syftet är att beskriva funktionerna i NVDB på webb för att underlätta användningen av systemet.

2       Omfattning

Handledningen används av allmänheten och gäller även personal på Trafikverket som inte har utökad behörighet.

3       Hantering av personuppgifter i NVDB på webb och Trafikverket

Trafikverkets hantering av personuppgifter och GDPR kan du läsa om på här.

Personuppgifter som anges i NVDB på webb används bara i kontakter med dig angående dina pågående ärenden!

4       Att komma igång

NVDB på webb är en webbapplikation som gör det möjligt att se de av Sveriges bil-, cykel- och gångvägnät som finns lagrade i Nationella vägdatabasen (NVDB).

 

Man kan välja att titta på flera olika egenskaper som gäller för en viss sträcka.

 

Det är också möjligt att rapportera felaktigheter och brister i det data som visas.

 

Är du avtalad leverantör av data till Nationella vägdatabasen ska du gå till handledningen kallad ”Handledning NVDB på webb för Avtalade leverantörer och trafikverkets handläggare”.

 

Observera att denna handledning bara beskriver ”Se Sveriges vägar på karta” och ej ”Leverera data till NVDB”.  

I bilden ovan finns 6 röda siffror som förklaras nedan.

1.        Hjälp – visar den hjälp som du läser nu.

2.       Logga in – Avtalade indataleverantörer rapporterar avvikelser och förändringar genom att först logga in i systemet. Se även avsnitt ”Logga in”

3.       Här kan man se Sveriges vägnät och ett urval av uppgifter om vägnätet.

4.       Här kan man rapportera fel och brister som upptäcks i informationen i kartan, som avtalad indataleverantör.. OBS! Beskrivs inte i denna handledning.

5.       Release Notes. Information om förändringar i de olika versionerna.

6.       Klicka här för att se Trafikverkets hantering av personuppgifter.

Användare inom Trafikverket som använder detta system blir automatiskt satta till en nivå där man bl.a. kan se ”Mina ärenden” och får kontaktuppgifter ifyllda. Det sker dock inte när man använder systemet via den externa adressen NVDB.se.


 

5       Se Sveriges vägar på karta

Här finns en karta som innehåller hela Norden. Upptill på sidan finns olika verktyg och fält, för sökning, visning av olika egenskaper, samt för inrapportering av brister och fel.

 

 

6       Verktyg och övriga hjälpfunktioner

6.1      Verktygslisten

 

Håller man muspekaren ovanför de olika verktygsrutorna, visas text med förklaring om verktygets funktion.

Följande funktionaliteter hittar ni här

-          Zooma med rektangel

-          Panorera genom att dra i kartan

-          Visa hela Sverige

-          Spara inzoomat läge som startläge

-          Mät i kartan

-          Välj bakgrundskarta

-          Utskriftsformat

-          Minimera öppna boxar

-          Maximera/Minimera

6.1.1      Zoomning

Förutom verktygen:  ”Zooma med rektangel” och  ”Visa hela Sverige” finns det fler alternativ att använda vid zoomning:

·         Med hjälp av zoomverktyget längst till vänster i kartan kan man zooma både ut och in.

·         Med hjälp av skrollhjulet på musen kan man zooma både ut och in.

·         Genom att dubbelklicka i kartan kan man zooma in, förutsatt att inget annat verktyg är valt som använder dubbelklick.

·         Genom att hålla ner shift-tangenten och rita en rektangel till önskat zoom-område, endast för inzoomning.

6.1.2      Panorering

Håll ner vänster musknapp och dra kartan åt det håll du vill.

Man kan zooma och panorera utan att avaktivera ritverktygen.  Man kan alltså rita en linje till kanten av kartan, ta tag i kartan dra den i sidled fortsätta rita, man kan även zooma in och ut och rita klart utan att växla verktyg, detta gör att man kan arbeta snabbt och enkelt i kartan.

6.1.3      Spara inzoomat läge som startläge

För att spara aktuell inzoomad plats på kartan tryck på knappen så sparas läget på kartan som startläge nästa gång du startar NVDB på webb. Läget sparas i 20 dagar sen får man spara läget på nytt igen. OBS! Antal dagar är en parameter som förvaltningen kan ändra.

6.1.4      Mät i kartan

Genom att välja verktyget ”Mät i kartan” kan man mäta i kartan. Man avslutar en mätning antingen genom att dubbelklicka, då står avståndet kvar i kartan, eller genom att välja ett annat verktyg.


Exempel på mätning i kartan

6.1.5      Välj bakgrundskarta

Överst i menyn går det att ändra bakgrundskarta. Det finns 8 olika bakgrundskartor:

-          Lantmäteriets topowebbkarta nedtonad

-          Lantmäteriets topowebbkarta skiktad nedtonad

-          Lantmäteriets topowebbkarta

-          Sverigekarta

-          Ortofoto 0.5

-          Ortofoto 0.25 (ej heltäckande)

-          Ortofoto 0.16 (ej heltäckande)

-          Vägnät och noder

Default visas ”Lantmäteriets topowebbkarta nedtonad”. Du byter bakgrundskarta genom att klicka på

och

 

Lantmäteriets topowebbkartor hämtas direkt från Lantmäteriet.

Sverigekarta är en generell bakgrundskarta som används i många system inom Trafikverket.

Ortofoto hämtas direkt från Lantmäteriet. Det finns i tre olika upplösningar där de två mer högupplösta inte finns heltäckande för Sverige.

Vägnät och noder innehåller bil-, cykel- och gångvägnät. Näten läses direkt från NVDB och är i normalfallet uppdaterat dagen innan. Observera att denna karta endast visar innehåll när man är inzoomad på skala 1:50 000. Man bör först navigera sig till aktuell detaljnivå i en annan bakgrundskarta innan denna karta väljs.

Bilnät

Cykelnät

Gångnät

Teckenförklaring för bakgrundskartan ”Vägnät och noder”.

Under menyn ”Välj bakgrundskarta” går det, att som inloggad användare, även att välja att visa flera olika lager. Dessa lager har samma uppsättning med företeelser som går att nå i menyn längst upp till höger i kartfönstret, se rubrik 6.3 nedan. Skillnaden är att det inte går att få mer information än utbredningar på de företeelser som aktiveras via menyn ”Välj bakgrundskarta”. Det går inte att använda funktionen för informationsklick på dessa företeelser.

OBS!

Sverigekartan som används som bakgrundskarta uppdateras 4 ggr per år, medan data som läses direkt från NVDB bara har en dags fördröjning. Detta kan medföra att bakgrundskartan inte alltid stämmer med vägnätet i NVDB.

Bilderna nedan visar exempel på skillnad mellan bakgrundskarta och befintligt vägnät på grund av att bakgrundskartan ännu inte hunnit bli uppdaterad med senaste vägnätsförändringar. På den undre bilden ser man att bl a en rondell samt mer vägnät tillkommit, men de vita vägarna har inte hängt med i bakgrundskartan

 

6.1.6      Visa vägnummer

För att visa vägnummer klicka på Välj bakgrundskarta och klicka i rutan framför Vägnummer i listan och för att spara den inställningen så klicka på spara-knappen.

Inställningarna sparas då i minst 20 dagar. Klicka på sparaknappen igen för att förlänga de sparade inställningarna.

 

6.1.7      Skriv ut

Efter att ha klickat på ”Skriv ut” dyker fönstret ”Utskriftsformat” upp. Där går det att välja sidstorlek (A4-A0), orientering på utskriften, skala på utskriften, om teckenförklaring ska visas för valda dataslag, titel på utskriften samt filformat.

Välj ”Sätt ut utskriftruta” och placera den över önskat utskriftsområde och klicka sedan på ”Förhandsgranska”.

6.1.8      Maximera/Minimera kartfönstret

Funktionen är bra att använda om man har en liten skärm på sin dator. Vill man ytterligare maximera fönstret kan man via en inställning i sin webbläsare dölja dess menyer och liknande. Det kan variera beroende på typ av webbläsare men är ofta möjligt att göra genom att trycka på tangenten F11. För att växla till verkligen maximalt kartfönster på sin skärm trycker man alltså både på ”Maximera/Minimera” med musen och på F11 på tangentbordet. För att sedan gå tillbaka till normal visning trycker man på F11 och på ”Maximera/Minimera” igen. Det går även att var för sig ha dessa lägen aktiva, beroende på vad man själv tycker är praktiskt.

6.2      Sök

Det går att söka på ortnamn, kommun, vägnummer på statliga vägar (inklusive undernummer) eller koordinat. Möjlighet finns även att söka på gatunamn, Route id, Driftbidrag statligt eller Omledningsnamn.

Vid ortsnamnökning behöver inte hela ortsnamnet anges, söker man till exempel på ”lim” blir resultatet t.ex. Lima, Limedsforsen, Limhamn, Limmared. Sökningen utförs i en mängd av orter som har anpassats för NVDB på webb.

Koordinatsökningen kan göras med koordinater i RT 90 2,5 gon V, WGS84 eller SWEREF 99 TM i decimalform. Ordningen på koordinatvärdena är inte viktig. Koordinaterna anges med mellanrum/blanksteg mellan koordinaterna, det är viktigt att det inte är mellanrum/blanksteg i koordinatvärdet.

Vid sökning på gatunamn måste kommun först väljas. Därefter anges det gatunamn man vill söka på.

6.3      Välj vad du vill se i kartan

Det du kan välja är ett antal företeelser i NVDB såsom vägbredd, hastighet m.m. men även andra företeelser som finns lagrade i Trafikverkets databaser är tillgängliga för visning. Genom att välja en företeelse ser man dess utbredning direkt i kartan.

 

        

Klicka sedan på önskad företeelse för visning i kartan.

Se bild nedan för exempel på val av företeelse.

  

Exempel på val av väghållare

När man har gjort val av det öppnas boxen med Teckenförklaring automatisk (exempel från övre bilden).

 

 

6.3.1      Visa info om objekt

Visar datum när data är uttaget. Vill man veta mer om själva företeelsen ska man välja ”Om dataslaget”.

Då öppnas en ruta med beskrivningen automatiskt.

Genom att välja verktyget ”Klicka i kartan”   fås mer information om befintlig företeelse (Detta gäller endast det företeelse som är valt i den högra rullisten, inte de företeelser som går att bocka för under menyn ”Välj bakgrundskarta”.). Man kan titta på värden på vägnätet på två sätt:

·         Om man valt företeelse visas det objekt i företeelsen man klickat på

o    dels som utbredning i kartan

o    dels som detaljerad information i en tabell

·         Om man inte valt någon företeelse visas utvalda värden i aktuell punkt i en tabell.

Bild 1 nedan visar ”Väghållare” som exempel på utvalt företeelse medan bild 2 visar tabell på utvalda värden, där ingen företeelse är förvalt.

 

Bild 1 – infoklick vid vald företeelse, träff på två segment varav nummer 1 visas.

 

 

Bild 2 – infoklick utan vald företeelse. Varje företeelse är klickbar och visar ytterligare info om den företeelse man klickat på, i klickpositionen.

Vill man se ytterligare information om olika värden i aktuell punkt klickar man på ”Plusknappen”.

Information om ytterligare företeelser för vald punkt visas. Mängden av data som visas skiljer sig åt beroende på om punkten pekar på statlig, kommunal eller enskild väg.

Observera att det kan förekomma fler uppgifter i aktuell punkt än vad som visas i detta läge. För att säkert se en viss företeelses värden i punkten måste den företeelsen väljas och infoklicket göras om.

6.4      Visa och dra ihop boxar

Förutom verktygsknapparna i kartan finns det olika boxar som kan öppnas och stängas. Dessa öppnas automatisk i vissa lägen för att göra det tydligt för användaren.

Pilarna som sitter i högra hörnet av olika boxar används för att ”Visa mer”           eller ”Dölja – Dra ihop”          information och verktyg som finns i boxarna.

Knappen ”Minimera öppna boxar”         döljer alla boxar som är öppna förnärvarande.

7       Rapportera

Med att rapportera menas att antingen en avtalad dataleverantör rapporterar in data som inloggad användare eller att man som ej inloggad användare rapporterar in något man anser är fel i datat.

”Leverera data till NVDB” gäller endast användare med inloggning.

7.1      Skapa ett ärende

Från det visningsläge man är i när man tittar på vägnätet, kan man välja att starta ett ärende, med knappen ”Rapportera fel i kartan”.

   

Sedan öppnas en ny box i kartan som innehåller ritverktyg för att skapa punkter, linjer och ytor genom att rita fritt i kartan. 

 

När man skapar en geometri i kartan så dyker en dialogruta upp där man kan beskriva sin förändring. Man kan då ange 2 uppgifter:

·         Typ av fel. Nedan visas de tre valen. Det är ett obligatoriskt val.    

o    Bilväg saknas eller ska bort.

o    Cykel- eller gångväg saknas eller ska bort.

o    Annat

·         Beskrivning – en fritext som beskriver vad man vill rapportera

 

 

När en avvikelse är skapad får den ett ordningsnummer (ett ärende kan innehålla upp till 15 avvikelser). Med olika verktyg går det att justera avvikelsen om det behövs.

-          Med  kan utbredningen förflyttas

-          Med  kan linjer förlängas eller förkortas

-          Med  kan beskrivningen ändras

-           zoomar till förändringen

-          Med  kan förändringen tas bort

 

7.1.1      Spara och skicka in ärende

När du är nöjd med dina rapporterade förändringar och vill skapa ett ärende av detta, välj knappen ”Spara och gå vidare”.

Nu kan ärendet skickas in.

Vill du bli kontaktad i ärendet, kan du ange dina uppgifter till höger. Om du uppger din mail-adress kommer du att få ett mail när ärendet avslutats. Vi använder bara din personliga information i kontakter med dig angående dina pågående ärenden.

 

Angående personuppgifter och GDPR så kan du läsa om det om du klickar på här.  

7.1.2      När ärende avslutas skickas mejl enligt nedan från Trafikverket

Exempel på mail:

 

Ämne: Ärende med id 19404 i NVDB på webb är avslutat

Hej!

2018-10-29 skickade du in ett ärende till Trafikverket via NVDB på webb (https://nvdb2012.trafikverket.se). 
Den ärendebeskrivning du angav var: " Vägen på er karta finns inte längre". 
Ärendet fick ärende-id 19404 och har nu avslutats med följande kommentar: "Vi har lagt in din rättning i NVDB".

Vänliga hälsningar
NVDB-verksamheten  

 


 

8       Ändringslogg

Version

Dokument-datum

Ändring

Namn

1.0

2014-06-10

Från och med denna version följer handledningen en fastställd mall och kommer att versionshanteras. Denna version benämns därför 1.0 även om tidigare versioner existerat.

 

Nedanstående funktioner är nya och beskrivna:

-          Framtida vägnät

-          Sök gatunamn

-          Särskilda instruktioner vid rapportering av vissa dataslag

-          Möjlighet att klicka på datalag vid generellt info-klick och få ytterligare info

Begreppet ”avvikelse” ersatt av ”förändring” i bilder och texter

Mail till ej inloggad användare

Release notes borttagna ur handledningen. Finns tillgängliga på startsidan på NVDB på webb under länken ”NVDB på webb – läs mer”

Smärre redaktionella ändringar

Helena Andersson

1.1

2017-01-09

Inga ändringar i Handledningen förutom funktionen ”informera kunden” Bara rubriken finns eftersom den i nuläget inte fungerar för externa kunder.

 

Örjan Ekberg

1.2

2017-03-08

Funktionen ”Informera kunden” är nu beskriven.

 

Örjan Ekberg

1.3

2017-10-18

Ny funktion ”Spara kartans utbredning som startutbredning” införd som knapp i verktygsfältet.

Örjan Ekberg

1.4

2017-12-14

Ändrat texten för verktyget som är beskrivet på pkt 4.1.3 ”Spara kartans utbredning som startutbredning” till ”Spara inzoomat läge som startläge” .

Örjan Ekberg

1.5

2018-04-10

Bara smärre förfiningar av texten. Ingen funktionell ändring.

Örjan Ekberg

1.6

2018-11-23

Separerat anonyma(externa) och leverantörer mer i både text och design. Samt andra smärre förbättringar

Skapat 2 separata handledningar, en för externa och en för Leverantörer

Örjan Ekberg

1.7

2020-02-25

Nedanstående funktioner är nya och beskrivna:

-        Skriv ut

-        Visa flera dataslag

Bytt ut flera bilder för att anpassa handledningen till webbapplikationens delvis nya utseende

Redaktionella justeringar

Lars Strömqvist

1.8

2021-05-26

Redaktionella justeringar

Lars Strömqvist

1.9

2022-01-20

Nedanstående funktioner är nya och beskrivna:

-          Ny bakgrundskarta, default

-          Visa vägnummer

Redaktionella justeringar

Lena Nilsson