Handledning NVDB på webb för externa användare            

 

 

Denna manual är senast uppdaterad: 2018-11-23

 


 

 

 

Innehåll

1        Syfte. 3

2        Omfattning. 3

3        Hantering av personuppgifter i NVDB på webb och Trafikverket 3

4        Att komma igång. 3

5        Se Sveriges vägar på karta. 4

5.1      Verktyg. 4

5.1.1        Zoomning. 5

5.1.2        Panorering. 5

5.1.3        Spara inzoomat läge som startläge. 5

5.1.4        Mät i kartan. 5

5.1.5        Välj bakgrundskarta. 6

5.1.6        Maximera/Minimera kartfönstret 7

5.2      Visa och dra ihop boxar 7

5.3      Sök. 8

5.4      Välj vad du vill de i kartan. 9

5.4.1        Visa info om objekt 10

6        Rapportera. 12

6.1      Logga in. 13

6.2      Skapa ett ärende. 13

6.2.1        Spara och skicka in ärende. 15

6.2.2        När ärende avslutas skickas mejl enligt nedan från Trafikverket 16

7        Ändringslogg. 17

 

 

 

 


 

1      Syfte

Syftet är att beskriva funktionerna i NVDB på webb för att underlätta användningen av systemet.

2      Omfattning

Handledningen används av allmänheten och ej  inloggade trafikverkare.

3      Hantering av personuppgifter i NVDB på webb och Trafikverket

Trafikverkets hantering av personuppgifter och GDPR(ersätter PUL) kan du läsa om på här.

Personuppgifter som anges i NVDB på webb används bara i kontakter med dig angående dina pågående ärenden!

4      Att komma igång

NVDB på webb är en webbapplikation som gör det möjligt att se de av Sveriges bil-, cykel- och gångvägnät som finns lagrade i Nationella vägdatabasen (NVDB).

 

Man kan välja att titta på flera olika egenskaper som gäller för en vissa sträcka.

 

Det är också möjligt att rapportera felaktigheter och brister i det data som visas.

 

Är du avtalad leverantör av data till Nationella vägdatabasen ska du gå till handledningen kallad ”Handledning NVDB på webb för Avtalade leverantörer och trafikverkets handläggare”.

 

 

 

I bilden ovan finns 6 röda siffror som förklaras nedan.

 

1.       Hjälp – visar den hjälp som du läser nu.

2.       Logga in – Avtalade indataleverantörer rapporterar avvikelser och förändringar genom att först logga in i systemet. Se även avsnitt ”Logga in”

3.       Här kan man se Sveriges vägnät och ett urval av uppgifter om vägnätet.

4.       Här kan man rapportera fel och brister som upptäcks i informationen i kartan, som avtalad indataleverantör.. OBS! Beskrivs inte i denna handledning.

5.       Release notes. Information om förändringar i de olika versionerna.

6.       Klicka här för att se Trafikverkets hantering av personuppgifter.

 

Användare inom Trafikverket som använder detta system blir automatiskt satta till en nivå där man bl a kan se ”Mina ärenden” och får kontaktuppgifter ifyllda. Det sker dock inte när man använder systemet via den externa adressen NVDB.se.

5      Se Sveriges vägar på karta

Här finns en karta som innehåller hela Norden. Upptill på sidan finns olika verktyg och fält, för sökning, visning av olika egenskaper, samt för inrapportering av brister och fel.

 

 

5.1      Verktyg

 

Håller man muspekaren ovanför de olika verktygsrutorna, visas text med förklaring om verktygets funktion.

Följande funktionaliteter hittar ni här:

-          Zooma med rektangel

-          Panorera genom att dra i kartan

-          Visa hela Sverige

-          Spara inzoomat läge som startläge

-          Mät i kartan

-          Välj bakgrundskarta

-          Minimera öppna boxar

-          Maximera/Minimera

5.1.1       Zoomning

Det finns fyra olika alternativ att använda vid zoomning:

·         Med hjälp av zoomverktyget till vänster i kartan kan man zooma både ut och in.

·         Med hjälp av scrollhjulet på musen kan man zooma både ut och in.

·         Genom att dubbelklicka i kartan kan man zooma in, förutsatt att inget annat verktyg är valt som använder dubbelklick.

·         Genom att hålla ner shift-tangenten och rita en rektangel till önskat zoom-område, endast för inzoomning.

 

5.1.2       Panorering

Håll ner vänster musknapp och dra kartan åt det håll du vill.

 

5.1.2.1      Effektivitet

Man kan zooma och panorera utan att avaktivera ritverktygen.  Man kan alltså rita en linje till kanten av kartan, ta tag i kartan dra den i sidled fortsätta rita, man kan även zooam in och ut och rita klart utan att växla verktyg, detta gör att man kan arbeta snabbt och enkelt i kartan.

 

5.1.3       Spara inzoomat läge som startläge

För att spara aktuell inzoomad plats på kartan tryck på knappen  så sparas läget på kartan som startläge nästa gång du startar NVDB på webb. Läget sparas i 8 dagar sen får man spara läget på nytt igen. OBS! Antal dagar är en parameter som förvaltningen kan ändra.

 

5.1.4       Mät i kartan

Genom att välja verktyget ”Mät i kartan” kan man mäta i kartan. Man avslutar en mätning antingen genom att dubbelklicka, då står avståndet kvar i kartan, eller genom att välja ett annat verktyg.

Exempel på mätning i kartan

5.1.5       Välj bakgrundskarta

Det finns 6 olika bakgrundskartor:

-          Sverigekarta

-          Lantmäteriets topowebbkarta skiktad nedtonad

-          Lantmäteriets topowebbkarta nedtonad

-          Lantmäteriets topowebbkarta

-          Ortofoto

-          Vägnät och noder

Default visas Sverigekarta. Du byter bakgrundskarta genom att klicka på

 

 

Sverigekarta är en generell bakgrundskarta som används i många system inom Trafikverket.

 

 

Orto-foto hämtas direkt (online) från Lantmäteriet.

 

 

 

Vägnät och noder innehåller bil-, cykel- och gångvägnät. Näten läses direkt från NVDB och är i normalfallet uppdaterat dagen innan. Observera att denna karta endast visar innehåll när man är långt inzoomad. Man bör först navigera sig till aktuell detaljnivå med Sverigekartan innan denna karta väljs.

Teckenförklaring för bakgrundskartan Vägnät och noder.

 

 

OBS!

Sverigekartan som används som bakgrundskarta uppdateras 4 ggr per år, medan data som läses direkt från NVDB bara har en dags fördröjning. Detta kan medföra att bakgrundskartan inte alltid stämmer med vägnätet i NVDB.

 

Innan du startar ett ärende för att rapportera fel eller avvikelse i vägnätet, slå på vägnätet genom att under välja egenskap Vägtrafiknät (ritas upp som röda linjer i kartan).

 

Bilderna nedan visar exempel på skillnad mellan bakgrundskarta och befintligt vägnät på grund av att bakgrundskartan ännu inte hunnit bli uppdaterad med senaste vägnätsförändringar. På den undre bilden ser man att bl a en rondell samt mer vägnät tillkommit, men de vita vägarna har inte hängt med i bakgrundskartan

 

 

 

 

5.1.6       Maximera/Minimera kartfönstret

Med knappen maximera/minimera  kan man maximera kartfönstret. Det är bra att använda om man har en liten skärm på sin dator. Vill man ytterligare maximera fönstret kan man via en inställning i sin webbläsare dölja dess menyer och liknande. Det kan variera beroende på typ av webbläsare men är ofta möjligt att göra genom att trycka på tangenten F11. För att växla till verkligen maximalt kartfönster på sin skärm trycker man alltså både på ”Maximera/Minimera” med musen och på F11 på tangentbordet. För att sedan gå tillbaka till normal visning trycker man på F11 och på ”Maximera/Minimera” igen. Det går även att var för sig ha dessa lägen aktiva, beroende på vad man själv tycker är praktiskt.

 

5.2      Visa och dra ihop boxar

Förutom verktygsknapparna i kartan finns det olika boxar som kan öppnas och stängas. Dessa öppnas automatisk i vissa lägen för att göra det tydligt för användaren.

 

Pilarna som sitter i högra hörnet av olika boxar används för att ”Visa mer”  eller ”Dölja – Dra ihop” information och verktyg som finns i boxarna.

 

5.3      Sök

 


Man kan söka på ortnamn, kommun, vägnummer på statliga vägar (inklusive undernummer) eller koordinat. Möjlighet finns även att söka på Gatunamn, Route id, Driftbidrag statligt och Omledningsnamn.

 

Vid ortsnamnökning behöver inte hela ortsnamnet anges, söker man till exempel på ”lim” blir resultatet t.ex. Lima, Limedsforsen, Limhamn, Limmared. Sökningen utförs i en mängd av orter som har anpassats för NVDB på webb.

Koordinatsökningen kan göras med koordinater i RT 90 2,5 gon V, WGS84 eller SWEREF 99 TM i decimalform. Ordningen på koordinatvärdena är inte viktig. Koordinaterna anges med mellanrum/blanksteg mellan koordinaterna, det är viktigt att det inte är mellanrum/blanksteg i koordinatvärdet.

 

Vid sökning på gatunamn måste kommun först väljas. Därefter anges det gatunamn man vill söka på.


 

 

5.4      Välj vad du vill de i kartan

Det du kan välja är ett antal företeelser i NVDB såsom vägbredd, hastighet mm men även andra företeelser som finns lagrade i Trafikverkets databaser är tillgängliga för visning. Genom att välja en företeelse ser man dess utbredning direkt i kartan.

 

        

 

Klicka sedan på önskad företeelse för visning i kartan.

 

Se bilder nedan för exempel på val av olika företeelser.

  

Exempel på val av väghållare

 

 

Exempel på val av cirkulationsplats

 

När man har gjort val av det öppnas boxen med Teckenförklaring automatisk (exempel från övre bilden).

      

 

 

5.4.1       Visa info om objekt

 

Visar datum när data är uttaget.

 

 

Vill man veta mer om själva företeelsen ska man välja.

 

Då öppnas en ruta med beskrivningen automatiskt.

 

Genom att välja verktyget ”Klicka i kartan” får man mer information om befintliga företeelser. Man kan titta på värden på vägnätet på två sätt:

·         Om man valt företeelse visas det objekt i företeelsen man klickat på

o    dels som utbredning i kartan

o    dels som detaljerad information i en tabell

·         Om man inte valt någon företeelse visas utvalda värden i aktuell punkt i en tabell.

Bild 1 nedan visar ”Väghållare” som exempel på utvald företeelse medan bild 2 visar tabell på utvalda värden, där ingen företeelse är förvalt.

 

 

 

Bild 1 – infoklick vid vald företeelse, träff på två segment varav nummer 1 visas.

 

 

Bild 2 – infoklick utan vald företeelse. Varje företeelse är klickbar och visar ytterligare info om den företeelse man klickat på, i klickpositionen.

 

 

Plusknappen

Vill man se ytterligare information om olika värden i aktuell punkt klickar man på ”Plusknappen”.

Information om ytterligare företeelse för vald punkt visas. Mängden av data som visas skiljer sig åt beroende på om punkten pekar på statlig, kommunal eller enskild väg.

Observera att det kan förekomma fler uppgifter i aktuell punkt än vad som visas i detta läge. För att säkert se en viss företeelses värden i punkten måste den företeelse väljas och infoklicket göras om.

6      Rapportera

Med rapportera menas att antingen en avtalad dataleverantör rapporterar in data som inloggad användare eller att man som ej inloggad användare rapporterar in något man anser är fel i datat.

 

 

Funktioner för att rapportera fel eller förändringar kan antingen nås från startsidan eller från ”Se Sveriges vägar på karta” genom knappen Rapportera fel i kartan.

 

”Leverera data till NVDB” gäller endast inloggade användare.

 

6.1      Logga in

Gäller i huvudsak bara avtalade dataleverantörer. När externa kommer till inloggningsidan trycker man bara fortsätt. Man ska inte logga in.

 

Användare inom Trafikverket blir automatiskt inloggade till en nivå där man bl a kan se ”Mina ärenden” och får kontaktuppgifer ifyllda.. Det sker dock inte när man använder systemet via den externa adressen NVDB.se.

 

 

 

6.2      Skapa ett ärende

Från det visningsläge man är i när man tittar på vägnätet, kan man välja att starta ett ärende, med knappen ”Rapportera fel i kartan”.

   

 

Har man klickat på knappen ”Rapportera fel i kartan” öppnas en ny box i kartan som innehåller ritverktyg för att skapa punkter, linjer och ytor genom att rita helt fritt i kartan. 

 

Då visas tillgängliga markeringsverktyg.

 

När man skapar en geometri i kartan så dyker en dialogruta upp där man kan beskriva sin förändring. Man kan då ange 2 uppgifter:

·         Typ av fel. Nedan visas de 3 valen. Det är ett obligatoriskt val.    

o    Bilväg saknas eller ska bort.

o    Cykel- eller gångväg saknas eller ska bort.

o    Annat

·         Beskrivning – en fritext som beskriver vad man vill rapportera

 

 

 

När du tryckt OK och skapat en förändring, kan du med olika verktyg ytterligare justera det.

-          Med  kan du flytta utritningen.

-          Med  kan du förlänga/förkorta linjer

-          Med  kan du ändra beskrivningen

-          Med  kan du zooma till förändringen

-          Med  kan du ta bort förändringen

  

 

 

6.2.1       Spara och skicka in ärende

När du är nöjd med dina rapporterade förändringar och vill skapa ett ärende av detta, välj knappen Spara och gå vidare!

  

 

 

Nu kan man skicka in ärendet.

Vill du bli kontaktad i ärendet, kan du ange dina uppgifter till höger

Om du uppger din mail-adress kommer du att få ett mail när ärendet avslutats.

Vi använder bara din personliga information i kontakter med dig angående dina pågående ärenden!

  

Angående personuppgifter och GDPR(ersätter PUL) så kan du läsa om det om du klickar på här

 

 

 

 

 

 

6.2.2       När ärende avslutas skickas mejl enligt nedan från Trafikverket

Exempel på mail:

 

Ämne: Ärende med id 19404 i NVDB på webb är avslutat

Hej!

2018-10-29 skickade du in ett ärende till Trafikverket via NVDB på webb (https://nvdb2012.trafikverket.se). 
Den ärendebeskrivning du angav var: " Vägen på er karta finns inte längre". 
Ärendet fick ärende-id 19404 och har nu avslutats med följande kommentar: "Vi har lagt in din rättning i NVDB".

Vänliga hälsningar
NVDB-verksamheten  

 


 

7      Ändringslogg

Version

Dokument-datum

Ändring

Namn

1.0

2014-06-10

Från och med denna version följer handledningen en fastställd mall och kommer att versionshanteras. Denna version benämns därför 1.0 även om tidigare versioner existerat.

 

Nedanstående funktioner är nya och beskrivna:

-          Framtida vägnät

-          Sök gatunamn

-          Särskilda instruktioner vid rapportering av vissa dataslag

-          Möjlighet att klicka på datalag vid generellt info-klick och få ytterligare info

Begreppet ”avvikelse” ersatt av ”förändring” i bilder och texter

Mail till ej inloggad användare

Release notes borttagna ur handledningen. Finns tillgängliga på startsidan på NVDB på webb under länken ”NVDB på webb – läs mer”

Smärre redaktionella ändringar

Helena Andersson

1.1

2017-01-09

Inga ändringar i Handledningen förutom funktionen ”informera kunden” Bara rubriken finns eftersom den i nuläget inte fungerar för externa kunder.

 

Örjan Ekberg

1.2

2017-03-08

Funktionen ”Informera kunden” är nu beskriven.

 

Örjan Ekberg

1.3

2017-10-18

Ny funktion ”Spara kartans utbredning som startutbredning” införd som knapp i verktygsfältet.

Örjan Ekberg

1.4

2017-12-14

Ändrat texten för verktyget som är beskrivet på pkt 4.1.3 ”Spara kartans utbredning som startutbredning” till ”Spara inzoomat läge som startläge” .

Örjan Ekberg

1.5

2018-04-10

Bara smärre förfiningar av texten. Ingen funktionell ändring.

Örjan Ekberg

1.6

2018-11-23

Separerat anonyma(externa) och leverantörer mer i både text och design. Samt andra smärre förbättringar

Skapat 2 separata handledningar, en för externa och en för Leverantörer

Örjan Ekberg