Handledning NVDB på webb för Leverantörer och trafikverkets personal

 

 

Denna manual är senast uppdaterad: 2018-11-23


 

 

 

Innehåll

1        Syfte. 2

2        Omfattning. 3

3        Hantering av personuppgifter i NVDB på webb och Trafikverket 3

4        Att komma igång. 3

5        Rapportera förändringar om du är dataleverantör till NVDB.. 4

6        Verktyg och övriga hjälpfunktioner. 5

6.1      Verktygslisten. 5

6.1.1        Zoomning. 5

6.1.2        Panorering. 5

6.1.3        Spara inzoomat läge som startläge. 5

6.1.4        Mät i kartan. 6

6.1.5        Välj bakgrundskarta. 6

6.1.6        Framtida vägnät 8

6.1.7        Maximera/Minimera kartfönstret 8

6.2      Visa och dra ihop boxar 9

6.3      Sök. 9

6.4      Dataslag på karta. 10

6.4.1        Visa info om objekt 11

7        Rapportera. 13

7.1      Logga in. 15

7.2      Skapa ett ärende. 16

7.2.1        Exempel 18

7.3      Komplettering. 20

7.4      Informera kunden (Enbart Trafikverkets handläggare) 22

7.5      Status på ärenden. 23

8        Ändringslogg. 24

 

 

 

 

 

 

1      Syfte

Syftet är att beskriva funktionerna i NVDB på webb för att underlätta användningen av systemet.

2      Omfattning

Handledningen används av avtalade kunder till Trafikverket. Den gäller också för Trafikverkets personal som hanterar ärenden skapade i NVDB på webb.

3      Hantering av personuppgifter i NVDB på webb och Trafikverket

Trafikverkets hantering av personuppgifter och GDPR(ersätter PUL) kan du läsa om på här.

Personuppgifter som anges i NVDB på webb används bara i kontakter med dig angående dina pågående ärenden!

4      Att komma igång

NVDB på webb är en webbapplikation som gör det möjligt att se de av Sveriges bil-, cykel- och gångvägnät som finns lagrade i Nationella vägdatabasen (NVDB).

 

Man kan välja att titta på flera olika egenskaper som gäller för en vissa sträcka.

 

Det är också möjligt att rapportera felaktigheter och brister i det data som visas.

 

Är du inte avtalad leverantör av data till Nationella vägdatabasen bör du byta handledning till ”Handledning NVDB på webb för externa användare”.

 

                                                                                                                                                       6ANONYM

I bilden ovan finns 6 röda siffror som förklaras nedan.

 

 

1.       Hjälp – visar den hjälp som du läser nu.

2.       Logga in – Avtalade indataleverantörer rapporterar avvikelser och förändringar genom att först logga in i systemet. Se även avsnitt ”Logga in”

3.       Här kan man se Sveriges vägnät och ett urval av uppgifter om vägnätet.

4.       Här kan man rapportera fel och brister som upptäcks i informationen i kartan, eller leverera data som avtalad indataleverantör.

5.       Release notes. Information om förändringar i de olika versionerna.

6.       Klicka här för att se Trafikverkets hantering av personuppgifter.

 

Användare inom Trafikverket som använder detta system blir automatiskt satta till en nivå där man bl a kan se ”Mina ärenden” och får kontaktuppgifter ifyllda. Det sker dock inte när man använder systemet via den externa adressen NVDB.se.

5      Rapportera förändringar om du är dataleverantör till NVDB

Denna handledning beskriver ej ”Se Sveriges vägar på karta” som är mer av typen tittskåp med enklare felrapportering,

 

Denna handledning avser avtalade leverantörer till NVDB. Är du avtalad leverantör välj enlig inringat blått nedan.

Utseende enligt valet ” Rapportera förändringar om du är dataleverantör till NVDB

6      Verktyg och övriga hjälpfunktioner

6.1      Verktygslisten

 

 

Håller man muspekaren ovanför de olika verktygsrutorna, visas text med förklaring om verktygets funktion.

Följande funktionaliteter hittar ni här

-          Zooma med rektangel

-          Panorera genom att dra i kartan

-          Visa hela Sverige

-          Spara inzoomat läge som startläge

-          Mät i kartan

-          Välj bakgrundskarta

-          Minimera öppna boxar

-          Framtida vägnät (endast tillgängligt för inloggad användare)

-          Maximera/Minimera

 

6.1.1       Zoomning

Det finns fyra olika alternativ att använda vid zoomning:

·         Med hjälp av zoomverktyget till vänster i kartan kan man zooma både ut och in.

·         Med hjälp av scrollhjulet på musen kan man zooma både ut och in.

·         Genom att dubbelklicka i kartan kan man zooma in, förutsatt att inget annat verktyg är valt som använder dubbelklick.

·         Genom att hålla ner shift-tangenten och rita en rektangel till önskat zoom-område, endast för inzoomning.

 

6.1.2       Panorering

Håll ner vänster musknapp och dra kartan åt det håll du vill.

 

6.1.2.1      Effektivitet

Man kan zooma och panorera utan att avaktivera ritverktygen.  Man kan alltså rita en linje till kanten av kartan, ta tag i kartan dra den i sidled fortsätta rita, man kan även zooma in och ut och rita klart utan att växla verktyg, detta gör att man kan arbeta snabbt och enkelt i kartan.

 

6.1.3       Spara inzoomat läge som startläge

För att spara aktuell inzoomad plats på kartan tryck på knappen  så sparas läget på kartan som startläge nästa gång du startar NVDB på webb. Läget sparas i 8 dagar sen får man spara läget på nytt igen. OBS! Antal dagar är en parameter som förvaltningen kan ändra.

 

6.1.4       Mät i kartan

Genom att välja verktyget ”Mät i kartan” kan man mäta i kartan. Man avslutar en mätning antingen genom att dubbelklicka, då står avståndet kvar i kartan, eller genom att välja ett annat verktyg.

Exempel på mätning i kartan

 

6.1.5       Välj bakgrundskarta

Det finns 6 olika bakgrundskartor:

-          Sverigekarta

-          Lantmäteriets topowebbkarta skiktad nedtonad

-          Lantmäteriets topowebbkarta nedtonad

-          Lantmäteriets topowebbkarta

-          Ortofoto

-          Vägnät och noder

Default visas Sverigekarta. Du byter bakgrundskarta genom att klicka på

 

 

Sverigekarta är en generell bakgrundskarta som används i många system inom Trafikverket.

 

 

Orto-foto hämtas direkt (online) från Lantmäteriet.

 

 

 

Vägnät och noder innehåller bil-, cykel- och gångvägnät. Näten läses direkt från NVDB och är i normalfallet uppdaterat dagen innan. Observera att denna karta endast visar innehåll när man är långt inzoomad. Man bör först navigera sig till aktuell detaljnivå med Sverigekartan innan denna karta väljs.

Teckenförklaring för bakgrundskartan Vägnät och noder.

 

 

Visa även traktorvägar kan endast väljas av inloggade användare. Observera att traktorvägars brister inte ska rapporteras till Trafikverket. Dessa vägar ansvarar Lantmäteriet för.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS!

Sverigekartan som används som bakgrundskarta uppdateras 4 ggr per år, medan data som läses direkt från NVDB bara har en dags fördröjning. Detta kan medföra att bakgrundskartan inte alltid stämmer med vägnätet i NVDB.

 

Innan du startar ett ärende för att rapportera fel eller avvikelse i vägnätet, slå på vägnätet genom att under välja egenskap Vägtrafiknät (ritas upp som röda linjer i kartan).

 

Bilderna nedan visar exempel på skillnad mellan bakgrundskarta och befintligt vägnät på grund av att bakgrundskartan ännu inte hunnit bli uppdaterad med senaste vägnätsförändringar. På den undre bilden ser man att bl a en rondell samt mer vägnät tillkommit, men de vita vägarna har inte hängt med i bakgrundskartan

 

 

 

6.1.6       Framtida vägnät

För inloggade användare finns möjlighet att välja att visa vägar som ännu ej öppnats för trafik, sk framtida vägnät.

Det sker genom att klicka på .

 

Det framtida vägnätet visas med en svagt grå, lite bredare linje. Framtida cykelvägar är streckade i samma svaga gråa färg och bredd.

 

6.1.7       Maximera/Minimera kartfönstret

Med knappen maximera/minimera  kan man maximera kartfönstret. Det är bra att använda om man har en liten skärm på sin dator. Vill man ytterligare maximera fönstret kan man via en inställning i sin webbläsare dölja dess menyer och liknande. Det kan variera beroende på typ av webbläsare men är ofta möjligt att göra genom att trycka på tangenten F11. För att växla till verkligen maximalt kartfönster på sin skärm trycker man alltså både på ”Maximera/Minimera” med musen och på F11 på tangentbordet. För att sedan gå tillbaka till normal visning trycker man på F11 och på ”Maximera/Minimera” igen. Det går även att var för sig ha dessa lägen aktiva, beroende på vad man själv tycker är praktiskt.

 

6.2      Visa och dra ihop boxar

Förutom verktygsknapparna i kartan finns det olika boxar som kan öppnas och stängas. Dessa öppnas automatisk i vissa lägen för att göra det tydligt för användaren.

 

Pilarna som sitter i högra hörnet av olika boxar används för att ”Visa mer”  eller ”Dölja – Dra ihop” information och verktyg som finns i boxarna.

 

6.3      Sök

 


Man kan söka på ortnamn, kommun, vägnummer på statliga vägar (inklusive undernummer) eller koordinat. Möjlighet finns även att söka på gatunamn Route id, Driftbidrag statligt och Omledningsnamn.

 

Vid ortsnamnökning behöver inte hela ortsnamnet anges, söker man till exempel på ”lim” blir resultatet t.ex. Lima, Limedsforsen, Limhamn, Limmared. Sökningen utförs i en mängd av orter som har anpassats för NVDB på webb.

Koordinatsökningen kan göras med koordinater i RT 90 2,5 gon V, WGS84 eller SWEREF 99 TM i decimalform. Ordningen på koordinatvärdena är inte viktig. Koordinaterna anges med mellanrum/blanksteg mellan koordinaterna, det är viktigt att det inte är mellanrum/blanksteg i koordinatvärdet.

 

Vid sökning på gatunamn måste kommun först väljas. Därefter anges det gatunamn man vill söka på.


 

6.4      Dataslag på karta

Med dataslag menas huvudsakligen företeelsetyper i NVDB men även andra företeelsetyper som finns lagrade i Trafikverkets databaser är tillgängliga för visning. Genom att välja ett dataslag ser man dess utbredning direkt i kartan.

 

 

            

 

 

Se bilder nedan för exempel på val av olika dataslag.

 

Exempel på val av dataslag – väghållare

 

 

Exempel på val av dataslag – cirkulationsplats

 

När man har gjort val av det dataslag som första exemplet ovan visar, öppnas boxen med Teckenförklaring automatisk.

    

6.4.1       Visa info om objekt

 

Visar datum när data är uttaget.

 

 

Vill man veta mer om själva dataslaget ska man välja

 

Då öppnas en ruta med beskrivningen automatiskt.

 

Genom att välja verktyget ”Klicka i kartan” får man mer information om befintliga dataslag. Man kan titta på värden på vägnätet på två sätt:

·         Om man valt dataslag visas det objekt i dataslaget man klickat på

o    dels som utbredning i kartan

o    dels som detaljerad information i en tabell

·         Om man inte valt något dataslag visas utvalda värden i aktuell punkt i en tabell.

Bild 1 nedan visar ”Väghållare” som exempel på utvalt dataslag medan bild 2 visar tabell på utvalda värden, där inget dataslag är förvalt.

 

Bild 1 – infoklick vid valt dataslag, träff på tre segment varav nummer 1 visas.

 

 

 

Bild 2 – infoklick utan valt dataslag. Varje dataslag är klickbart och visar ytterligare info om det dataslag man klickat på, i klickpositionen.

 

 

Plusknappen

Vill man se ytterligare information om olika värden i aktuell punkt klickar man på ”Plusknappen”.

Information om ytterligare dataslag för vald punkt visas. Mängden av data som visas skiljer sig åt beroende på om punkten pekar på statlig, kommunal eller enskild väg.

Observera att det kan förekomma fler uppgifter i aktuell punkt än vad som visas i detta läge. För att säkert se ett visst dataslags värden i punkten måste det dataslaget väljas och infoklicket göras om.

7      Rapportera

Med rapportera menas att antingen en avtalad dataleverantör rapporterar in data som inloggad användare eller att man som ej inloggad användare rapporterar in något man anser är fel i datat.

 

 

Se Sveriges vägar på karta” beskrivs ej i denna handledning.

 

”Rapportera förändringar om du är dataleverantör till NVDB” innehåller allt som ”Se Sveriges vägar på karta” innehåller verktyg för att skapa punkter, linjer och ytor. Till dessa geometrier kan man ange värden, både fritext och mer strukturerade värden där man väljer bland ett antal fördefinierade värden.

 


 

7.1      Logga in

Avtalade dataleverantörer till NVDB ska logga in i systemet genom egen inloggning. Inloggningsuppgifter får man från sin kontaktperson på Trafikverket.

 

Användare inom Trafikverket blir automatiskt inloggade. Det sker dock inte när man använder systemet via den externa adressen.

 

 

Inloggningssidan

För att komma till inloggningssidan trycker man på ”Logga in” uppe i högra hörnet (röd markering i bilden ovan). Därefter anger man sina inloggningsuppgifter och trycker på ”Logga in” nere i vänstra hörnet (grön markering i bilden ovan).

 

Att du är inloggad kommer att synas i det röda fältet överst på sidan, se bild nedan.

Ditt användarnamn visas överst på sidan när du är inloggad


 

7.2      Skapa ett ärende

Från det visningsläge man är i när man tittar på vägnätet, kan man välja att starta ett ärende välja någon av markeringsverktygen under ”Skapa punkt, linje eller yta”

 

 

 

Ärendehanteringsrutan (box) öppnas i kartan efter att man har markerat linje, punkt eller yta för det man vill rapportera.

 

Utan inloggningsuppgifter till systemet – ej registrerad användare – har man tillgång till ritverktyg för att skapa punkter, linjer och ytor genom att rita helt fritt i kartan.  Dessa verktyg ser ut som i bilden nedan.

Om man har inloggningsuppgifter i systemet (och loggar in) har man även tillgång till ritverktyg för punkter och linjer som fäster mot nätet. Med ”fäster mot nätet” menas att man då inte kan rita fritt, utan markeringarna ritas alltid exakt ovanpå vägnätet såsom det finns registrerat i NVDB.

  

 

Aktivt nät kan väljas när fäst mot vägnät är aktivt. När man skapar en geometri i kartan så dyker en dialogruta upp där man kan beskriva sin förändring. Man kan då ange tre typer av uppgifter:

·         Beskrivning – en fritext som beskriver vad man vill rapportera

·         Fråndatum – det datum från och med uppgiften börjar eller började gälla
Som inloggad användare ange alltid fråndatum!

·         Dataslag – ett urval av valbara dataslag som det är definierade i NVDB. Det är möjligt att ange uppgift om flera olika dataslag till en och samma markering.

 

  

Bara inloggade användare kan rapportera ändrade eller felaktiga attribut eller datum. Fritext kan alla skriva i.

 

För att informationen om dataslagen ska bli så korrekt som möjligt finns det särskilda instruktioner för vissa dataslag. Dessa instruktioner visas om du klickar på ”?”.

 

När du skapat en förändring, kan du med olika verktyg ytterligare justera det.

Om flera förändringar ska rapporteras in ska de samlas i ett ärende. Det är möjligt att samla upp till tio förändringar i ett och samma ärende. Inloggad användare har också möjlighet att bifoga filer till ett ärende, t ex ny geometri för väg.

 

Nedan ges ett exempel på inrapportering av ett förändrat gatunamn.

7.2.1       Exempel

Du har först valt dataslaget Gatunamn och klickat på ett sådant. I kartan syns då två saker:

1)       Den del av objektet som man klickat på. Kan vara en referenslänk eller del av denna.

2)      Hela det objekt som segmentet tillhör. Är här hela objektet ”Lapp Anders väg”. Även Driftområde, Övrigt vägnamn, Korsning och Vägnummer (vägnummer inom länet) använder samma metod för att visa hela utbredningen. D.v.s. visar hela driftområdet, hela korsningen osv.

Du väljer därefter att Rapportera fel eller Ändra objekt, beroende på i vilken kartvy du är.

Den förändring som skapas omfattar bara den del av objektet du klickat på, inte hela gatunamnsobjektet.

Är du inloggad användaren har du möjlighet att justera den geometriska omfattningen av objektdelen.

 

 

När du är nöjd med dina rapporterade förändringar och vill skapa ett ärende av detta, välj knappen Spara och gå vidare!

 

 

 

 

En inloggad användare har flera val för sina ärenden. Parkera, skicka in och även bifoga olika filer till ärendet. En inloggad användare kan inte ändra sina kontaktuppgifter då de hämtas från ett annat register.

 

7.3      Komplettering

I de fall NVDB-verksamheten behöver kommunicera i ärendet genom att begära komplettering av ärende sker detta via epost:

 

Hej!

Ärende med id 19515 behöver kompletteras: Vägnummer saknas.

 

Klicka på följande länk för att titta på ärendet i NVDB på webb:

https://nvdb2012.trafikverket.se/ArendeUppgifter/6862b43b-db8a-4a18-99b3-6532f2684278.

 

Om det inte fungerar att klicka på länken, kopiera och klistra in i din webbläsare.

 

Vänliga hälsningar

NVDB-verksamheten

 

 

Vad som behöver kompletteras framgår av texten. Genom att klicka på länken i mailet, öppnas statusfönster för ärendet upp.

 

Klicka på ”Komplettera”, fyll i de efterfrågade uppgifterna, och/eller bifoga fil som efterfrågas och skicka in ärendet igen

     

Observera att du måste trycka på knappen ”Skicka in ärende” även när du kompletterat ett ärende.

 

 

Statusen för ditt ärende uppdateras automatisk i vyn ”Mina ärenden”

7.4      Informera kunden (Enbart Trafikverkets handläggare)

En knapp ”Informera kunden” finns nu under Hantera ärende. Den ger möjlighet för trafikverkets interna handläggare att skicka mejl till den som skickat in ärendet. Epostadress måste finnas angiven i ärendet. Där kan man i fritext informera om t.ex. status på hanteringen, om vi är försenade eller dylikt. Det är ett fristående mejl som inte stör gången för övrigt i hanteringen av ärendet.

 

Klicka på ”Informera kunden”.

 

 

En fritextruta dyker upp. Skriv meddelande och tryck OK.

 

 

Två kvittensrader visas. Till vem som meddelandet skickats och början på texten i meddelandet. Det kan därför vara en fördel att skriva signifikant text om ärendet i början på texten,

 

 

OBS! Man kan inte titta på innehållet i meddelandet efter att man skickat det(Tryckt OK).

 

7.5      Status på ärenden

Status på dina ärenden kan du följa i fliken ”Mina ärenden”.

Detta är inte möjligt om du ej är inloggad användare.

 

 

 

 

Ärende-ID = ID som systemet skapar

Skapat = Datum och tid när ärendet skapades.

Inskickat = Datum och tid när ärendet skickades in till NVDB.

Status = Anger ärendets status, från skapat till avslutat. Information om status har följande värden:

Ej inskickad = Ärendet skapat, men parkerat för att senare kompletteras med fler uppgifter eller förändringar.

Inskickad = Ärende skickat.

Ärendet bearbetas = Ditt ärende bearbetas.

Öppnat för komplettering = Du har fått mail att du ska komplettera ditt ärende, ex. att det saknas något eller det behövs förtydligande.

Inskickad kompletterad = Du har kompletterat ditt ärende och skickat in det på nytt.

Avslutat = Bearbetningen av ditt ärende är klart och du har fått bekräftelse mail som talar om hur ditt ärende har hanterats.

 

Exempel på mail:

 

 

Ämne: Ärende med id 19515 i NVDB på webb är avslutat

 

Hej!

Ärendet har avslutats med följande kommentar: Ditt ärende är åtgärdat!.

Observera att informationen inte är synlig förrän nästa dag.

 

Använd följande länk för att titta på ärendet i NVDB på webb: https://nvdb2012.trafikverket.se/ArendeUppgifter/116cb2c6-2fb4-4690-b9da-51a1456450e4.

Länken fungerar bara på Trafikverkets intranät. Om det inte fungerar att klicka på länken, kopiera och klistra in i din webbläsare.

 

Vänliga hälsningar

NVDB-verksamheten

8      Ändringslogg

Version

Dokument-datum

Ändring

Namn

1.0

2014-06-10

Från och med denna version följer handledningen en fastställd mall och kommer att versionshanteras. Denna version benämns därför 1.0 även om tidigare versioner existerat.

 

Nedanstående funktioner är nya och beskrivna:

-          Framtida vägnät

-          Sök gatunamn

-          Särskilda instruktioner vid rapportering av vissa dataslag

-          Möjlighet att klicka på datalag vid generellt info-klick och få ytterligare info

Begreppet ”avvikelse” ersatt av ”förändring” i bilder och texter

Mail till ej inloggad användare

Release notes borttagna ur handledningen. Finns tillgängliga på startsidan på NVDB på webb under länken ”NVDB på webb – läs mer”

Smärre redaktionella ändringar

Helena Andersson

1.1

2017-01-09

Inga ändringar i Handledningen förutom funktionen ”informera kunden” Bara rubriken finns eftersom den i nuläget inte fungerar för externa kunder.

 

Örjan Ekberg

1.2

2017-03-08

Funktionen ”Informera kunden” är nu beskriven.

 

Örjan Ekberg

1.3

2017-10-18

Ny funktion ”Spara kartans utbredning som startutbredning” införd som knapp i verktygsfältet.

Örjan Ekberg

1.4

2017-12-14

Ändrat texten för verktyget som är beskrivet på pkt 4.1.3 ”Spara kartans utbredning som startutbredning” till ”Spara inzoomat läge som startläge” .

Örjan Ekberg

1.5

2018-04-10

Bara smärre förfiningar av texten. Ingen funktionell ändring.

Örjan Ekberg

1.6

2018-11-23

 

Separerat anonyma(externa) och leverantörer mer i både text och design. Samt andra smärre förbättringar

Skapat 2 separata handledningar, en för externa och en för Leverantörer

Örjan Ekberg