NVDB på webb
Version:1.0.6.13

Logga in

Jag är inte leverantör

Välj "Fortsätt" för att komma till kartan och rapportera fel

Om inloggning

Vem som helst kan rapportera om uppgifter är felaktiga eller saknas. För att göra det behöver du inte logga in. Trafikverket har avtal med med bland annat kommuner och skogsnäringen, som är auktoriserade dataleverantörer till NVBD. Dessa ska logga in för att lämna uppgifter. Om du är leverantör men saknar inloggningsuppgifter kontakta din NVDB-kontakt. Under tiden kan du leverera utan att logga in genom att välja "Fortsätt".

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921